BG

Форма за запитване

Цената на пълното счетоводно, данъчно и ТРЗ абонаментно обслужване зависи от обема на документо оборота, численоста на персонала и спецификацията в дейноста на фирмата.

До Вашите данни ще имат достъп единствено служителите на счетоводна къща Велиса 1.

  Дейност на фирмата  
Статут на фирмата ООД ЕООД АД ЕТ
Износна дейност Да Не
Вносна дейност Да Не
Месечна документация
Приблизителен брой банкови извлечения, приходно/разходна дейност и т.н.
Брой банкови сметки в лева
Брой банкови сметки във валута
Брой обекти
Магазини, офиси, заведения, складове, цехове...
Общ брой осигурявани лица от персонала
Регистрация по Закон за акцизите Да Не
Регистрация по ЗДДС Да Не
Регистрация в данъчно подразделение
Посочете Вашето данъчно подразделение.
Капитали с чуждестранно участие Да Не
Телефон
Лице за контакти *
Имейл *
   
Моля проверете Вашите данни за грешки

 

 
facebook