BG

Общи правила и условия, Политика за бисквитките и поверителност

Настоящата политика обяснява по какъв начин Велиса 1 ЕООД обработваме информацията, предоставена ни от посетителите на този уеб сайт.

Използваме потребителски лични данни, предоставени от самия потребител, чрез формите за обратна връзка, с цел контакт с него. Тези данни се ограничават до имена, телефон и/или имейл.

Потребителят по всяко време може да получи информация за това дали предоставените от него лични данни се обработват и използват, както и за целите на обработката. Ние стриктно спазваме Закона за защита на личните данни. Използваме множество технически и организационни средства, за да защитим данните на потребителя от злоупотреба, повреждане, загуба или неразрешен достъп. Не предоставяме лични данни на трети лица без изричното съгласие на потребителя и преди всичко не продаваме тези данни и не ги предоставяме на разположение под каквато и да било форма. Даваме възможност потребителят да ни предостави ограничена информация за него и за това как да се свържем с него. Никакви лични данни не се съхраняват на уеб сайта.

Личните данни на потребителя се съхраняват във файлове в офисен сървър. Съхраняваме само личните данни, подадени от потребителя, за ограничен период от време, докато се нуждаем от тях, за да изпълним целите, за които сме ги събрали първоначално, освен ако не е предвидено друго чрез закон. Ще запазим и използваме информацията, която е необходима, за да спазим нашите правни задължения, да разрешим спорове и да приложим нашите споразумения както следва.

В сайта, ние не ползваме т. нар. cookies, с цел да съблюдаваме предпочитанията на нашите посетители.

Когато посещавате този сайт, нашите сървъри автоматично записват и анализират технически данни, чрез трети страни (Google Analytics). Те включват IP адреса на потребителя, който Ви е предоставен от неговия интернет доставчик, информация за Интернет браузъра, който ползва, интернет сайта, който го е довел при нас, а също и датата и часа на всяко посещение. Тези данни са анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретна личност. Използваме тези данни, за да анализираме кои секции от сайта ни представляват най-голям интерес за потребителя с цел да подобрим съдържанието и да направим страницата по-интересна и удобна за ползване от него.

При получаване на писмена молба от страна на потребителя, ние можем да му предоставим неговитя лични данни, които съхраняваме, както и да поправим или заличим тези данни. Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.

Ние от Велиса 1 ЕООД съветваме всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в интернет. Непълнолетните не трябва да предоставят лични данни без разрешението на своите родители или настойници. Всички промени на политиката ни, свързана със защитата на личните данни ще бъдат оповестени в настоящата страница.

Използвайки нашия сайт, потребителят се съгласява с нашата декларация за поверителност.

Не се колебайте да се свържете с нас, ако имате някакви въпроси.

 
facebook