print | close

Форма за запитване


Цената на пълното счетоводно, данъчно и ТРЗ абонаментно обслужване зависи от обема на документо оборота, численоста на персонала и спецификацията в дейноста на фирмата.

До Вашите данни ще имат достъп единствено служителите на счетоводна къща Велиса 1.

close